Nieuws

Twee valkuilen van het nieuwe werken

 Het nieuwe werken: vrijheid versus verantwoordelijkheid

Meer dan de helft van de Nederlanders zou graag flexibel willen werken. Uit onderzoek blijkt dat het nieuwe werken inderdaad positieve effecten teweeg brengt. Toch zijn er ook twee valkuilen: medewerkers ervaren hele dagen thuiswerken niet als prettig en zien flexplekken niet altijd zitten.

Thuiswerken

Hele dagen thuiswerken blijkt niet zo populair te zijn als vaak als vaak gedacht wordt. De oorzaak? Die is tweeledig. Enerzijds zien we dat een gebrek aan sociale interactie medewerkers parten speelt. Voor medewerkers is contact met collega’s één van de belangrijkste motivators op het werk. Collega’s zorgen voor plezier, betrokkenheid en een soepele samenwerking. Als deze omgang vermindert, kunnen medewerkers zich verloren voelen.

Vrijheid versus verantwoordelijkheid

Een tweede oorzaak is het spanningsveld tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Heel betrokken medewerkers gaan veel meer uren draaien wanneer zij altijd toegang hebben tot hun werk. Ze verliezen daardoor aan vrijheid. Medewerkers die minder betrokken zijn, eigenen zich juist veel vrijheid toe maar nemen weinig verantwoordelijkheid. Ze werken thuis, maar doen ondertussen de was of zorgen voor de kinderen. Ze vertonen ontwijkend gedrag, iets wat velen wellicht uit hun studententijd kennen als ‘studieontwijkend gedrag’.

Flexibele werkplekken

Over flexplekken lopen de meningen uiteen.  Opvallend is wel dat mensen meestal voor dezelfde plek kiezen: ze zoeken toch binding, een vertrouwd gevoel. Maar of het idee dan succesvol is? Kosten worden niet bespaard en medewerkers zoeken toch een vaste plek op…

Reacties zijn gesloten.