Nieuws

Interne change agents

Verandering: managers moeten goede voorbeeld geven

Managers moeten een sleutelrol hebben als de centrale ‘agenten voor interne verandering’. En zij moeten een stuwende kracht zijn voor de innovatie van management.

Dat concludeert Ignacio Vaccaro in zijn proefschrift Management innovation: studies of the role of internal change agents, waarop hij 4 november 2010 promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn onderzoek, verricht aan het ERIM, bestudeert hij de rol van interne change agents op verschillende hiërarchische niveaus – van CEO’s tot topmanagementteams en zelfsturende teams.

Interne ‘veranderingsagenten’ hebben daadwerkelijk het vermogen kansen te herkennen om innovatie in management na te streven en het vermogen de leiding te nemen bij het implementeren en verzamelen van de nodige organisatorische middelen om succes te kunnen borgen. Zo blijkt dat het leiderschapsgedrag van CEO’s stimulerend werkt voor innovatie in management, al speelt de grootte van de organisatie wel een rol. Hoe groter de organisatie is, hoe relevanter het voor de CEO is om mensen te laten meedenken, te inspireren en intellectueel te stimuleren.

Topmanagementteams met leden die verschillende achtergronden en expertises hebben, zijn succesvoller met innovaties in management. Het helpt ook als deze teams sterk sociaal geïntegreerd zijn (echt als een team samenwerken) en als ze openstaan voor advies en kennis uit hun eigen organisatie.

Interne veranderingsagenten zijn het effectiefst als zij een boeiende visie bieden, als zij een omgeving creëeren waarbinnen verandering gestimuleerd wordt en als zij de implementatie van nieuwe praktijken, processen en structuren ondersteunen. (bron management & consulting november 2010)

Reacties zijn gesloten.