Gemeenten

Focus binnen gemeenten ligt op het projectmatig aanpakken van dienstverleningsprojecten, die door de landelijke overheid worden opgelegd middels de introductie van nieuwe wetten.

Voor 2011 ligt onze focus op een tweetal programma’s:

  • Young Professionals: jongere academici met enkele jaren ervaring, die onder onze begeleiding projecten kunnen uitvoeren tegen een gering tarief. Je moet hierbij denken aan euro 60 – 65 euro/uur. 
  • Samen met Policy Research Corporation, een gerenommeerd strategisch adviesbureau, bieden wij advies, doorlichting en kostenbesparing aan, richtinggevend, met focus op bedrijfsvoering en dienstverlening. Onze doelgroep is directie en gemeentesecretaris, het level waar PRC normaal ook werkt. (voorbeelden de Noord Zuid lijn in Masterdam, de Blunderput in Rotterdam en recent een onderzoek over de hoge ICT kosten in de gemeente Amsterdam
    (zie ook  http://www.5huizen.com/categorie/nieuws/)
     

In het kader van EGEM-i zijn een aantal belangrijke projecten gedefinieerd die verplicht zijn gesteld voor gemeenten om te implementeren: het Nationaal Uitvoeringsplan (NUP). Startpunt bij vele gemeenten is de WKBP (wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen), ook wel de kleine BAG genoemd. De BAG is in de meeste gemeenten in ieder geval bekend, de verplichte invoeringsdatum reeds verstreken en weer aangepast.

Alle electronische dienstverleningsprojecten zijn onderling gekoppeld in een groot stelsel. Grote ontwikkelingen blijven komen vooral vanuit de landelijke overheid. 5huizen consulting pakt dienstverlening aan door het opzetten van een programma dienstverlening, met als kader en ondersteuning een Programma Management Office (PMO). Een standaard aanpak is ontwikkeld om in iedere gemeente, klein of groot, dienstverlening beheerst te implementeren.

Propositie Programma management (E-) Dienstverlening 25-11-2010