Diensten

5huizen consulting pakt iedere klantvraag integraal aan. Vanuit het intensieve netwerk van zelfstandigen en ondernemende bedrijven zijn vele diensten mogelijk. Zie ook  de Young professionals.

Wij adviseren vanuit concrete implementatietrajecten. Strategieontwikkeling en processen kunnen in kaart worden gebracht met een concrete programmatisch plan van aanpak als deliverable. Programma’s kunnen worden ingericht, maar ook doorgelicht. Audits op kwaliteit worden uitgevoerd, maar ook kan de klantorganisatie worden getraind (LEAN Six Sigma).

Met de mens centraal kunnen we teambuilding verzorgen, empowerment of begeleiding van management teams. Ook persoonlijke begeleiding, training of coaching wordt ingevuld. Verandertrajecten worden uitgevoerd vanuit de klant (co-creation), met volledige ondersteuning van het team. Verandering bovendien vanuit de bedrijfsvoering, met duidelijke sturing en performance als doelstelling.

Altijd staat een projectmatige aanpak aan de basis. Inrichten van een programma, portfolio management en een projectmanagement office (PMO) veelal noodzakelijk.

Vacatures vullen we in op tijdelijke basis, op permanente basis of een combinatie. Headhunting wordt ingezet indien noodzakelijk. Voor outplacement van groepen of executives hebben we een marktgerichte, zeer pragmatische aanpak ontwikkeld, die bovendien op maat gemaakt kan worden.